نشانه ی رشد!| ویکی پدیا فارسی

نشانه ی رشد!

اشرار، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به ‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند.

 
طبق نظر افلاطون من دیشب با اشرار رفته م خرید و خبر نداشتم!!
 
سپاس منطق و تفکر را! که به تو بیرون آمدن از احساسات منفی و حل کردن مساله می آموزد.